Hiển thị tất cả 6 kết quả

+ Tên hàng: Rơle nhiệt 3 pha + Model: JR28-630 + Dải điều chỉnh dòng điện: (200-330A) dùng cho Contactor…
+ Tên hàng: Rơle nhiệt 3 pha + Model: JR28-150 + Dải điều chỉnh dòng điện: (80-104A) dùng cho Contactor…
+ Tên hàng: Rơle nhiệt 3 pha + Model: JR28-200 + Dải điều chỉnh dòng điện: (30-50A) dùng cho Contactor…
+ Tên hàng: Rơle nhiệt 3 pha + Dải điều chỉnh dòng điện: (0.1-0.16A); (0.16-0.25A); (0.25-0.4A); (0.4-0.63A); (0.63-1A); (1-1.6A); (1.6-2.5A);…
+ Tên hàng: Rơle nhiệt 3 pha + Model: JR28-36 + Dải điều chỉnh dòng điện: (23-32A) dùng cho Contactor…
+ Tên hàng: Rơle nhiệt 3 pha + Model: JR28-93 + Dải điều chỉnh dòng điện: (17-25A) dùng cho Contactor…
0985. 985 563
icons8-exercise-96 chat-active-icon