Cầu đấu JXB-2.5/35

– Cầu đấu mắt rời: JXB 2.5/35; JXB 4/35; JXB 6/35; JXB 10/35; JXB 16/35; JXB 35/35

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!